جستجوی سندها

روابط عمومی سیمرغ (سندها)

Social Share

آرشیو ها

اگر قصد خرید بیمه عمر دارید، بخوانید

۰ نظر, ۴٬۳۱۲ مشاهده, ۰ دوست دارند

شرکت های بیمه، بیمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند. برخی مواقع مشاهده شده که خریدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته است. یکی از موارد خرید بیمه نامه با این قید است که بیمه، فوت بیمه گذار را به هر دلیل پوشش می دهد یا نه؟

 

شرکت های بیمه، بیمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند. برخی مواقع مشاهده شده که خریدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته است. یکی از موارد خرید بیمه نامه با این قید است که بیمه، فوت بیمه گذار را به هر دلیل پوشش می دهد یا نه؟ توصیه ما این است که به قید و شرط ها در این زمینه توجه کنید و بیمه نامه ای بخرید که در آن پرداخت سرمایه بیمه در صورت «فوت بیمه شده به هر علت» به صورت یکجا یا مستمری (علاوه بر اندوخته) به استفاده کنندگانی که از طرف بیمه گذار در شروع قرارداد تعیین شده است، تضمین شده باشد.

۰ نظر