اطلاعات گروه

 • زنان فرا اندیش زنان
 • برآنیم تا دست در دست یکدیگر و با یاری زنان و دختران از خویشتن خود و راز و رمزهای جسم و روحمان آگاهی یابیم و با شناخت جامع از خود، تعاملی موثر و کارآمد با دیگران چه هم جنس ما باشند و چه نه، برقرار کنیم. * چشم به راه شما دوست عزیز هستیم...
  بيشتر
  • ۶٬۷۹۵ کل مشاهدات
  • ۱۹ تمامی اعضا
  • آخرین به روز رسانی ۱۳ آذر ۱۳۹۲

امتیاز گروه

زنان فرا اندیش

 • مهیار آشوریها
  مهیار آشوریها به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۴ بهمن ۱۳۹۳
 • فائزه حسینی
  فائزه حسینی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۸ دی ۱۳۹۳
 • م قلی پور
  م قلی پور به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۵ خرداد ۱۳۹۳
 • مصطفی مردانی
  مصطفی مردانی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۴ خرداد ۱۳۹۳
 • کاووس نگینی
  کاووس نگینی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 • تتتتت تتتتتتت
  تتتتت تتتتتتت به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 • ملیحه خلقی
  ملیحه خلقی: حکومت زنان از دید گاه قرآن !  گفتگو با دکتر زهرا شجاعی : ملاک برتری و فضیلت انسان ها از دید قرآن چیست؟ چرا مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان همیشه زیر علامت سوال بوده است؟
  زنـــانِ فــرا انـدیـش
  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
 • ملیحه خلقی
  ملیحه خلقی: گفتگوی آنلاین گروه استمرار امید با سرکار خانم مولاوردی معاونت محترم رییس جمهور در امور زنان و خانواده  :
  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
 • sadra saadati
  sadra saadati: زنان فرااندیش در حال پیشرفت...
  • ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
 • hl لرستانی
  hl لرستانی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۷ بهمن ۱۳۹۲
 • آرمان ترک کشکولی
  آرمان ترک کشکولی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۹ دی ۱۳۹۲
 • saeed rocky
  saeed rocky به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۴ دی ۱۳۹۲
 • معصومه محمدی
  معصومه محمدی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۴ دی ۱۳۹۲
 • هاشم ایرانی
  هاشم ایرانی : Normal
  0

  ...  بيشتر
  • ۲۲ دی ۱۳۹۲
 • هانیه طرزی
  هانیه طرزی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۱۶ دی ۱۳۹۲
 • masi akbari
  masi akbari به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۱۶ دی ۱۳۹۲
 • sadra saadati
  sadra saadati:
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۲
 • هاشم ایرانی
  هاشم ایرانی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۲۱ آذر ۱۳۹۲
 • دانیال روشن کردار
  دانیال روشن کردار به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۲
 • محمد سندی
  محمد سندی به گروه زنان فرا اندیش پیوست.
  • ۱۷ آذر ۱۳۹۲