اطلاعات گروه

 • مدیریت دانش دانشجویان
 • دانشگاه امیرکبیر تهران
  • ۲٬۷۳۶ کل مشاهدات
  • ۲۳ تمامی اعضا
  • آخرین به روز رسانی ۲۱ آبان ۱۳۹۴

امتیاز گروه

مدیریت دانش

 • عباس دوستی
  عباس دوستی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • عباس دوستی
  عباس دوستی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ مهر ۱۳۹۵
 • maryam sadeghi
  maryam sadeghi به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
 • پویان کابلی
  پویان کابلی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۳۰ دی ۱۳۹۴
 • علی حاجی نسب
  علی حاجی نسب به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۳۰ آذر ۱۳۹۴
 • Nasrin Izadi
  Nasrin Izadi به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۴
 • شهلا صادق زاده
  شهلا صادق زاده به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۱۵ آذر ۱۳۹۴
 • علیرضا سالکی
  علیرضا سالکی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۱۱ آذر ۱۳۹۴
 • میثم کاظمی
  میثم کاظمی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۱۰ آذر ۱۳۹۴
 • مینا کریم نژاد
  مینا کریم نژاد به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۷ آذر ۱۳۹۴
 • مهران غنی زاده
  مهران غنی زاده به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۶ آذر ۱۳۹۴
 • saeed tofighi
  saeed tofighi به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۵ آذر ۱۳۹۴
 • مهسا رفیع زاده شاهی
  مهسا رفیع زاده شاهی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • نفیسه جلالی
  نفیسه جلالی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • azadeh ahmadi
  azadeh ahmadi به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • سعیده پناهی
  سعیده پناهی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • رضا موسوی
  رضا موسوی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • مهدی شهنازی
  مهدی شهنازی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • سمیرا پاپهن شوشتری زاده
  سمیرا پاپهن شوشتری زاده به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴
 • بابک برادران انارکی
  بابک برادران انارکی به گروه مدیریت دانش پیوست.
  • ۲ آذر ۱۳۹۴